assignment

สรุปยอดรายสังกัด

ศึกษาธิการภาค ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ
ศึกษาธิการภาค ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 116,880136886,0333,1131,363001,275
สำนักงานศึกษาธิการภาค 227,016559853,1324,1292,512001,453
สำนักงานศึกษาธิการภาค 316,95195564,2932,5341,703101,054
สำนักงานศึกษาธิการภาค 49,70813163,9261,6641,36600644
สำนักงานศึกษาธิการภาค 530,850271,50514,1305,9442,208062,441
สำนักงานศึกษาธิการภาค 614,49087366,1792,9651,091031,072
สำนักงานศึกษาธิการภาค 712,31083,30711,6513,145749001,795
สำนักงานศึกษาธิการภาค 816,888465610,3562,0891,367051,273
สำนักงานศึกษาธิการภาค 913,39996253,6592,11380200940
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1025,011151,4142,9514,2041,426011,877
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1117,089177781,3452,7681,310001,329
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1232,448201,7156,7346,3572,684022,477
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1347,621322,6347,1097,7272,948003,058
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1428,739151,7773,8905,1752,520002,373
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1518,189121,0117,7383,2462,069021,735
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1616,78069333,7513,4741,601001,358
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1721,655119834,1253,8251,567001,747
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1816,12896203,6122,7511,371011,204