assignment

สรุปยอดรายสังกัด

สังกัด ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ
สังกัด ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ
สพฐ.366,33422116,7912458,46330,5121525,786
สช.000154,58400000
กศน.36019010700040
สอศ.15,42904,04008,5520002,155
มวส.0000010080
พัทยา175000226204459
มกช.17600083300256
พศ.000000000
ตชด.20267149011329