จำนวนที่ดินราชพัสดุ

จำนวนที่ดินราชพัสดุรายจังหวัด

>335>268>201>134>67<67ไม่มีข้อมูล