จำนวนประชากรรายอายุ

จำนวนประชากรรายอายุ 3-17 ปี รายจังหวัด

>10,806,770>8,645,416>6,484,062>4,322,708>2161354<2161354ไม่มีข้อมูล